Activity Reports

Հարցախոյզ ուղղուած Լիբանանահայ երիտասարդութեան եւ ուսանողութեան

Նկատի առնելով լիբանանեան ընկերատնտեսական եւ քաղաքական գետնի վրայ եղած զարգացումները, Զաւարեան Ուսանողական Միութիւնը, իր հրատարակչական յանձնախումբի միջոցաւ, լիբանանահայ գաղութի ճակատագիրը ուսումնասիրելու աշխատանքին մէջ կարեւոր դասելով ուսանողութեան դերը, մտածեց կազմակերպել հարցախոյզ մը, որուն շնորհիւ առիթը պիտի ունենար հասկնալու լիբանանահայ ուսանողութեան կարծիքը արտագաղթի մասին: Հիմնուելով Լիբանանի մէջ տիրող պայմաններուն վրայ, ծանր դժուարութիւններու հետ բնական էր նշմարել արտագաղթի […]

Activity Reports

Յօդուածներ

Հայաստանի մէջ համավարակի ճգնաժամային օրերուն, միութեան անդամները իրենց յօդուածներում բազմիցս անդրադարձել են համավարակին և  կառավարութեան ձախողումներին՝  համավարակի դէմ պայքարում։ Ստորեւ՝ յօդուածը, համեմատականի միտումով, ներկայացնում է ճգնաժամային Հայաստանը մէկ դար առաջ: Այլ յօդուածով մը անդրադարձ է կատարւում Տաւուշի սահմանամերձ գիւղերի դէմ Ադրբեջանի հերթական յարձակումներին։ Համակարգված կերպով առաջին պլան է բերվում բարի, խաղաղ, լավ թուրքի կերպարը