Activity Reports

Դաստիարակչական Ծրագիր

Այս ժամանակաշրջանին կազմակերպուեցին 4 դասախօսութիւններ ՀՅԴ գաղափարաբանութեան ակնոցից վերծանելով հետեւեալ առանցքները՝ «Ազգայինութիւն»-ը «Յեղափոխականութիւն»-ը «Ընկերվարութիւն (Սոցիալիզմ)»-ը «Ժողովրդավարութիւն»-ը Համաճարակի սկզբից, միութեան աշխատանքները շարունակուեցին առցանց միջոցով։ Միութեան անդամները բաժանեցին 3 խմբերի հետևեալ ուղեգծերով՝ Գաղափարական, Քաղաքական եւ համայնքային։