Activity Reports

ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ

Սուրիոյ մէջ նաեւ տարածուած պսակաձեւ ժահրի մեղմացումով, Քրիստափոր Ուսանողական Միութիւնը Յուլիսէն Դեկտեմբեր ամիսներու ընթացքին ջանք չխնայեց կազմակերպելու եւ մասնակցելու բոլոր այն աշխատանքներուն, որոնք կը նպաստեն Հայութեան, Արցախի եւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան: Միութիւնը վերոյիշեալ վեց ամիսներու ընթացքին տարաւ հետեւեալ աշխատանքները. Ինչպէս 2016-ի Սուրիոյ Երեսփոխանական ընտրութիւններուն, նոյնպէս ալ այս տարի Քրիստափոր Ուսանողական Միութիւնը, անմասն  չմնաց 19 Յուլիսին […]

Activity Reports

ՀՅԴ Քրիստափոր Ուսանողական Միութիւն

Քրիստափոր Ուսանողական Միութիւնը, նախորդ ամիսներուն ընթացքին ծրագրեց եւ իրագործեց զանազան աշխատանքներ: Պսակաձեւ ժահրի պատճառով, շրջանի սկիզբէն նախատեսուած ծրագիրներէն մաս մը յետաձգուեցաւ, իսկ ուրիշներ՝ չեղեալ համարուեցան: