Activity Reports

Տէր Կանգնինք Արցախին – Hoodies

Defend Artsakh

ՀՅԴ Գանատայի Երիտասարդական Միութիւնը, Արմէն Գարօ Ուսանողական Միութեան հետ գործակցաբար,պատրաստեց Արցախի զօրակցութեան թեմայով hoodyներ (գլխարկոտներ), որոնց վաճառքէն գոյացած գումարը փոխանցուեցաւ Գանատայի Արցախի Ֆոնտին: