Activity Reports

“Coping with Artsakh War” խորհրդակցական հանդիպում

PTSD Panel

24  Նոյեմբեր 2020

Արմէն Գարօ Ուսանողական Միութիւնը, այլ հայկական կազմակերպութիւններու կողքին, կազմակերպեց խորհրդակցական հանդիպում մը (panel discussion) : Հանդիպման ընթացքին քննարկման նիւթ դարձաւ հոգեկան անձուկ իրավիճակներու յաղթահարումը Արցախի եւ Հայաստանի մէջ զարգացումներուն դէմ հանդիման: