Activity Reports

Ինքնաշարժերով Արցախեան Պատերազմի Նահատակներու Ոգեկոչման Երթ

Car Rally

Հոկտեմբեր 25 2020ին, կազմակերպուեցաւ ինքնաշարժներով ցուցադրական երթ Լաւալէն Մոնրէալ Երթի աւարտին տեղի ունեցաւ ոգեկոչման հանդիսութիւն՝ ի յիշատակ Արցախի պատերազմին ինկած նահատակներուն: