Activity Reports

Ցոյց՝ Ազրպէյճանական Դեսպանատան Դիմաց

Նոյեմբեր 9 2021ին, Օթաուաի մէջ երիտասարդականին հետ միասին ԱԳՈՄ-ը ցոյց կազմակերպեց Ազրպէյճանական դեսպանատան դիմաց: Ապա ուղղոեւլով Հայաստանի դեսպանատուն ծաղկեպսակներ զետեղուեցան դեսպանատան յուշարձանին առջեւ: