Activity Reports

Րատիօ Գանատայի առջեւ Արցախի զօրակցական ցոյց

Radio Canada Protest

Հոկտեմբեր 8 2020ին, Րատիօ Գանատայի առջեւ տեղի ունեցաւ Արցախի զօրակցական ցոյց: