Activity Reports

Ջահերով Երթ 2021

Ապրիլի 23 2021-ին ՀՅԴ ՆԱՈՄը, ՀԵՄ-ի հետ համատեղ, կազմակերպեց և անցկացրեց ամէնամեայ պահանջատիրական Ջահերով երթը դէպի Ծիծեռնակաբերդ ի յիշատակ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերի։

Ջահերթը կարելի է դիտել հետեւեալ յղումով՝

‼ Յիշո՛ւմ ենք, պահանջո՛ւմ ենք, ազատագրելո՛ւ ենք ‼