Activity Reports

Արցախի Զօրակցական Ցոյց՝Մոնրէալի Քաղաքապետարանի առջեւ

Valerie Plante

Հոկտեմբեր 15 2020ին, Արմէն Գարօ Ուսանողական Միութիւնը Մոնրէալի Քաղաքապետարանի՝ Քաղաքապետ Վալերի Փլանթի գրասենեակին առջեւ կազմակեպեց ցոյց՝  Արցախ Անկախութեան ճանաչման համար: