Activity Reports

Մոնրէալի մէջ ցոյց՝ Արցախի անկախութեան ճանաչման համար:

Հոկտեմբեր 9 2020ին, Մոնրէալի GLOBAL MTL/MTL GAZETTEի առջեւ կազմակերպուեցաւ ցոյց Արցախի անկախութեան ճանաչման համար: