Activity Reports

Մեր գործունէութենէն՝Հակիրճ

Սեպտեմբեր 30-ին

ԱԳՈՄ-ը Արցախի երիտասարդական Միութեան աջակցեցաւ տեսաուղերձով:

Հոկտեմբեր 25-ին

ԱԳՈՄ-ը դիմադրութեան կոչեր սկսաւ ուղղել ընկերային ցանցերու վրայ: (twitter, facebook, instagram)

Հոկտեմբեր 29-ին

ԱԳՈՄ-ի անդամներ հանդիպում ունեցան ընկեր Հրաչ Ճապրայեանին հետ եւ զրուցեցին Հայաստանի եւ Արցախի ներկայ իրավիճակին մասին