Activity Reports

Մասնակցութիւն Դաշնակցութեան 131 ամեակի տօնակատարութիւններուն

Միութիւնս, իր զգալի մասնակցութիւնը բերաւ շրջանիս մէջ Հ.Յ.Դ. 131 ամեակին առթիւ կազմակերպուած բոլոր ձեռնարկներուն, միութենէս ընկերներ ներառելով ձեռնարկները կազմակերպող կեդրոնական յանձնախումբին մէջ, ինչպէս նաեւ ձեռնարկներու բեմավարութեան ու գեղարուեստական զանազան բաժիններուն մէջ: