Activity Reports

ՀՅԴ Արմէն Գարօ Ուսանողական Միութիւն

Մայիս 13

Արմէն Գարօ Ուսանողական Միութիւնը իր ազդու ներդրումը ունեցաւ Քոնքորտիայի Հայ Ուսանողական Համախմբումի (CASU) 2020ի ընտրութիւններուն քարոզարշաւին եւ կազմակերպական աշխատանքներուն մէջ:

https://lh3.googleusercontent.com/t5X0ai3vQi4pf2Q5WE7GfE4aaLNS-bGOWZ_oZ-B9bud4v1V7wFqqu3BvOPy_bc0TVGnxw_1ncxe2iuSzCo0hBGomNzfKACaYrjJvPWikMYD4kGpJPZg9oLKpP-BcJW9xa4H60tG9

Ապրիլ 24

Արմէն Գարօ Ուսանողական միութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչումին առիթով պատրաստեց  “Կը Պահանջենք Մեր Հողերը” խորագրով տեսերիզ մը:

https://lh4.googleusercontent.com/_jtkiHNpj6g5lLnJyAyZrfhIF0Mrv_ylcKh79VOri-MQc-V-TAMKgWMr8nDd96zjgC3ySCDS4weBHkfOLAjtEs_rfB7XLtaAJZcgwVwsUNIZeHmh2H3akNhg5wnlbHQch8OZL6DT

Մայիս 19

Արմէն Գարօ Ուսանողական միութիւնը զօրավիգ կանգնելով  ՀՅԴ ՀԵՄի եւ ՀՅԴ Նիկոլ Աղբալեան Ուսանողական Միութեան “Միասին Կը Յաղթենք“ խորագրով նախաձեռնութեան, պատրաստեց  նոյն թեմայով տեսերիզ մը:

https://lh6.googleusercontent.com/DZADy_1cREV-wMg_QvQuR2tSoynIVCAT9qcx4w-9lkxf_VCsyIQ5fhxTwzpeAmGYX_NI50g5lsTD-OeqcBLMiRWZjLN_JA75Qu3Fi-db32DNk9wNBYgDZMZAe2bAYEMOeRccKm9g

Մայիս 24

Արմէն Գարօ Ուսանողական Միութիւնը Հարցազրոյց մը ունեցաւ Հայ Հորիզոնին հետ “Միասին Կը Յաղթենք“ խորագրով քարոզարշաւին մասին: Հարցազրոյցի ընդմէջէն կոչ ուղղուեցաւ գանատահայութեան իրենց նուիրատուութիւններով նեցուկ կանգնելու Համաճարակի պատճառով դժուար պայմաններու մէջ ապրող հայրենի ժողովուրդին:

https://lh5.googleusercontent.com/IREqw_O_fuyH5zj3tNCuYbXC18X5ZUrZIMV8q5tcuuVUBSs-SclsZADoLkJBElHflfZ7TRZahpUbAtRO15bSg3D4qhjkot32eM6tYRegP8OFTXlrRPpdqQohUQuGesBRcthZazIz

Մայիս 27- Յունիս 18

Պատրաստուեցաւ այլ տեսերիզ մը դարձեալ “Միասին Կը Յաղթենք“ նախաձեռնութեան վերաբերեալ, մասնակցութեամբ Արմէն Գարօ Ուսանողական Միութեան Ներկայացուցիչին:

https://lh6.googleusercontent.com/T_jLaXznPnVDGbAPTFvcgdrj1l_2hOuxZtCNNaVkzTqliRIvPNQ0ak_KLWDpQvtskrvqrt7y2pJUVZCR25DAnSYmaBoo1G_7lfVUA6Ldd-tHi_t3IVAecaHIsP6l7FbZhmwRpDrO
https://lh4.googleusercontent.com/xfgvFxqUgdbDHaxXnLMzUUDzNkR3NH_dPm3h-E8rwHETu7vMCNQ2qs5xxzSdC1KWXajtiNr5htVSGJLuDiUFIGsPm0M_vrQFcpcxdzu7sMHqhfqTDGj5S40YF12dufOjiM3In8aq

Մայիս 28

Կազմակերպութեամբ Արմէն  Գարօ Ուսանողական Միութեան եւ մասնակցութեամբ Մոնրէալի Հայ Ուսանողական Միութեան Համախմբումին, հրապարակուեցաւ Յայտարարութիւն մը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան Անկախութեան հռչակումին առիթով:

https://lh4.googleusercontent.com/TZvquvNY-tvUukhQe_uX6ILcpLEsoShvqMAJW4K1vQYFg_RdlYXHWxyyckZkW364DEOJ8c0f2TtdXR9GB6R9m6njQ9NjgMdFB3XqKxa99p4-P9w72ql5d6H2SD9kS0S9CDGBaflt

Յունիս 3

Արմէն  Գարօ Ուսանողական Միութիւնը մասնակցեցաւ Հայ Հորիզոն Հեռուստատեսութեան կազմակերպած հարցազրոյցին:

Հարցազրոյցի նիւթ էր՝ Ինչպէ՞ս կ՚արժեւորեն ՀՅԴ չորս կոմիտէներու հերթապահները այս տարուայ Մայիս 28-ի առցանց Տօնակատարութիւնը։

https://lh3.googleusercontent.com/uWiUpjtrYt9A_ijpzn3ehbGO4brvpS8y3KTRHciphIMehowmwk6uU4M5rLWhE7yRx4F_kYawBemeTEVCXgOmuiuRgzao0CDawFjWUCH5AdV3sCwyKjSDlf910RTdZ5NH6Sld_Sm6

Յունիս 18-28

Արմէն Գարօ Ուսանողական Միութիւնը պատրաստեց տեսերիզ մը “AID4LEBANON” (Օգնութիւն Լիբանանին) քարոզարշաւին վերաբերեալ, որ կը միտի դրամահաւաքի ճամբով օգնութեան հասնիլ Լիբանանի տնտեսական ծանր պայմաններուն մէջ գտնուող հայ գաղութին:  

https://lh3.googleusercontent.com/mHiHG_6WThQ9HlCNaTx1tU-RczSwmT3x3ACI1JJ6pqAnL-nqXNwGjrNXmXg6AOPIr7YtNNqL1o1QPlBaGcfvg-FWLrNIeD9GdL-ljAULpDCOxcM2aXWGw_JDkbrDtPftPcdMGqD2
https://lh5.googleusercontent.com/kKObpQnvHBSRI6UPkVMbYNGbqu0fFirupHb53UIto2NaQAnREUC4OfMTip7LE8mMa_8V-Eb4c_lSCYbWBlXQZvzU7CCkqRN1NFH1eEZwS97RKGLV9k0agONXNakBhxQ1odINuxr2