Activity Reports

Հայկական Մշակոյթի Շաբաթ Հալէպի Պետական Համալսարանէն Ներս

6-7-8 Յունիսի 2021ն, Հալէպի Պետական Համալսարանէն ներս ՔՈՄը կազմակերպեց աւանդութիւն դարձած հայկական մշակոյթի շաբաթը, որ սկիզբ առաւ «Սուրիական եւ Հայկական Մշակոյթներու Միջեւ Նմանութիւնները» խորագրով ցուցահանդէսով, եւ շարունակուեցաւ ցուցահանդէսի վերնագիրի թեմայով դասախօսութիւնով ու գեղարուեստական հանդիսութեամբ, որ կ’ընդգրկէր երգչախումբ, «Էսդրատային» նուագախումբ եւ երգիչ: