Activity Reports

Կամաւոր Հականեխման Աշխատանքներ

Միութեանս ընկերները, ի հարկին, շարունակեցին իրենց նախաձեռնած համաճարակի հականեխման աշխատանքը, հականեխելով դիմող կողմի կեդրոնը: