Activity Reports

«Դէպի Սիւնիք» Ուսումնասիրութեան Ծրագրի Մրցոյթի կազմակերպում

Սեպտեմբերի 17 2021-ին ՀՅԴ « Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութիւնը «Դէպի Սիւնիք» ծրագրի շրջանակներում սերտ համագործակցելով ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակի հետ, ձեռնարկեց Սիւնիքի անվտանգութեան, ապահովութեան, ներքաղաքական, ժողովրդագրական և երիտասարդութեան խնդիրներին անդրադարձող ուսումնասիրութիւնների մրցոյթ։

Նոյեմբերի 27 2021-ին Արամ Մանուկեան Երիտասարդական կենտրոնում հանդիսաւոր կերպով ամփոփուեց «Դէպի Սիւնիք» ծրագրի շրջանակներում իրականացուող ուսումնասիրութեան մրցոյթի արդիւնքները, և յաղթողներին յանձնուեցին խոստացուած կրթաթոշակները։

Դէպի Սիւնիք Ուսումնասիրութեան Մրցանք

Ամփոփվել է «Դեպի Սյունիք» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ուսումնասիրության մրցույթի արդյունքները