Activity Reports

Դաստիարակչական Ծրագիր

Այս ժամանակաշրջանին կազմակերպուեցին 4 դասախօսութիւններ ՀՅԴ գաղափարաբանութեան ակնոցից վերծանելով հետեւեալ առանցքները՝

  1. «Ազգայինութիւն»-ը
  2. «Յեղափոխականութիւն»-ը
  3. «Ընկերվարութիւն (Սոցիալիզմ)»-ը
  4. «Ժողովրդավարութիւն»-ը

Համաճարակի սկզբից, միութեան աշխատանքները շարունակուեցին առցանց միջոցով։ Միութեան անդամները բաժանեցին 3 խմբերի հետևեալ ուղեգծերով՝ Գաղափարական, Քաղաքական եւ համայնքային։