Activity Reports

Դասընթացքներ

Միութեանս վարչութիւնը լծուեցաւ ընկերներուն ներքին դասընթացքներ կազմակերպելու աշխատանքին, առաջին հերթին յարաբերութիւններ մշակելով կազմակերպութեան մը հետ, որուն միջոցաւ պիտի մատուցուին դասընթացքի թեմաները, ապա՝ վարչութիւնը
հերթականութեամբ հանդիպումներ գումարելով յիշեալ կազմակերպութեան հետ, ի գործ դրաւ մշակուած ծրագիրը, իր ստացած տեղեկութիւնները ներկայացնելով միութեանս անդամներուն: