Activity Reports

Դասախօսութիւններ

12 Նոյեմբերին վարչութիւնս կազմակերպեց ներքին գործունէութիւն, որուն ընթացքին ընկերներուն յաջորդաբար ներկայացուեցաւ «Միջազգային Օրէնքներ»-ը, ապա՝ հիւր դասախօսի միջոցաւ, «ՄԱԿ-ը եւ Հայ Դատը» վերնագրերով դասախօսութիւններ: